Close

Tin tức

Phật giáo TP.HCM cử hành lễ Bố tát tập trung

24/06/2014 7:44 SA

Sáng nay, ngày 14 tháng 5 năm Giáp Ngọ, chư Tôn đức toàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận Huyện đã vân tập về Tổ Đình Ấn Quang để cử hành lễ Bố tát định kỳ mỗi tháng 2 lần vào ngày 14 và 29 (28 nếu tháng thiếu) trong mùa An cư Kiết hạ PL.2558-DL.2014.

Theo kế hoạch An cư Kiết hạ PL.2558-DL.2014 của Ban Chỉ đạo An cư Kiết hạ Phật Giáo thành phố, chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành thuộc GHPGVN TP.HCM và chư tôn đức BTS GHPGVN 24 quận, huyện định kỳ mỗi tháng 2 lần vân tập về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (chùa Ấn Quang) để cử hành lễ Bố tát, đây là lần thứ 2 lễ Bố tát tập trung được cử hành trong mùa An cư PL. 2558.

Hình ảnh lễ Bố tát lần thứ hai tại Tổ Đình Ấn Quang:

DSCN7562.JPG

DSCN7563.JPG

DSCN7567.JPG

DSCN7568.JPG
HT. Thích Trí Quảng-Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì nghi thức Bố tát
DSCN7569.JPG
HT. Thích Viên Giác-Thành viên Thường trực HĐCM GHPGVN 
DSCN7570.JPG

DSCN7571.JPG
HT. Thích Minh Thông-Phó ban kiêm Trưởng Ban Tăng sự tuyên đọc giới bổn
DSCN7587.JPG

DSCN7573.JPG

DSCN7575.JPG

DSCN7576.JPG

DSCN7579.JPG

DSCN7580.JPG

DSCN7581.JPG

DSCN7582.JPG

DSCN7584.JPG

DSCN7585.JPG

Cũng trong buổi sáng hôm nay 11/06/2014 (14/4 Giáp Ngọ), tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã diễn ra phiên họp giao ban của chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự dưới sự chủ tọa của HT. Thích Trí Quảng-Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

DSCN7607.JPG

DSCN7595.JPG

DSCN7597.JPG

DSCN7608.JPG

DSCN7602.JPG

DSCN7605.JPG

DSCN7611.JPG