Close

Hoạt động

Hoằng pháp ở Úc Châu

03/06/2013 12:52 CH

Hình ảnh buổi giảng HT Thích Minh Chơn, Phó Ban Trị Sự, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Tp. HCM tại Úc Châu.