Close

Giảng sư đoàn

Pháp danh Địa chỉ Số điện thoại Chức vụ
HT.THÍCH MINH CHƠN Chùa Phật Bảo, số 14 - 16 đường Phan Xích Long, P 16, Q 11, TP. Hồ Chí Minh 909765651 Trưởng Đoàn
ĐĐ.THÍCH NGUYÊN TÂM Tịnh thất Thiện Hoa - 392/1A KP.1, P.An Lạc, Q. Bình Tân 903320921 Phó Đoàn (BT 1)
ĐĐ.THÍCH GIÁC TÍN Chùa Viên Âm - 2/3A Quang Trung, F.11, Q.Gò Vấp 8911100 Phó Đoàn (BT 2)
TT.THÍCH DUY TRẤN Chùa Liên Hoa - 236/31/4 Thái Phiên, F.8, Quận 11 303924775 Phó Đoàn
TT.THÍCH GIÁC PHÁP TX. Trung Tâm - 570/2F Kinh Dương Vương, Quận 6 918547785 Phó Đoàn
ĐĐ.THÍCH THIỆN MINH Chùa Bửu Quang - 171/10 QL 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức 903870370 Phó Đoàn
HT.THÍCH MINH CHƠN Chùa Phật Bảo, số 14 - 16 đường Phan Xích Long, P 16, Q 11, TP. Hồ Chí Minh 909765651 Trưởng Đoàn
ĐĐ.THÍCH NGUYÊN TÂM Tịnh thất Thiện Hoa - 392/1A KP.1, P.An Lạc, Q. Bình Tân 903320921 Phó Đoàn (BT 1)
ĐĐ.THÍCH GIÁC TÍN Chùa Viên Âm - 2/3A Quang Trung, F.11, Q.Gò Vấp 8911100 Phó Đoàn (BT 2)
TT.THÍCH DUY TRẤN Chùa Liên Hoa - 236/31/4 Thái Phiên, F.8, Quận 11 303924775 Phó Đoàn
TT.THÍCH GIÁC PHÁP TX. Trung Tâm - 570/2F Kinh Dương Vương, Quận 6 918547785 Phó Đoàn
ĐĐ.THÍCH THIỆN MINH Chùa Bửu Quang - 171/10 QL 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức 903870370 Phó Đoàn
HT.THÍCH MINH CHƠN Chùa Phật Bảo, số 14 - 16 đường Phan Xích Long, P 16, Q 11, TP. Hồ Chí Minh 909765651 Trưởng Đoàn
ĐĐ.THÍCH NGUYÊN TÂM Tịnh thất Thiện Hoa - 392/1A KP.1, P.An Lạc, Q. Bình Tân 903320921 Phó Đoàn (BT 1)
ĐĐ.THÍCH GIÁC TÍN Chùa Viên Âm - 2/3A Quang Trung, F.11, Q.Gò Vấp 8911100 Phó Đoàn (BT 2)
TT.THÍCH DUY TRẤN Chùa Liên Hoa - 236/31/4 Thái Phiên, F.8, Quận 11 303924775 Phó Đoàn
TT.THÍCH GIÁC PHÁP TX. Trung Tâm - 570/2F Kinh Dương Vương, Quận 6 918547785 Phó Đoàn
ĐĐ.THÍCH THIỆN MINH Chùa Bửu Quang - 171/10 QL 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức 903870370 Phó Đoàn
HT.THÍCH MINH CHƠN Chùa Phật Bảo, số 14 - 16 đường Phan Xích Long, P 16, Q 11, TP. Hồ Chí Minh 909765651 Trưởng Đoàn
ĐĐ.THÍCH NGUYÊN TÂM Tịnh thất Thiện Hoa - 392/1A KP.1, P.An Lạc, Q. Bình Tân 903320921 Phó Đoàn (BT 1)
ĐĐ.THÍCH GIÁC TÍN Chùa Viên Âm - 2/3A Quang Trung, F.11, Q.Gò Vấp 8911100 Phó Đoàn (BT 2)
TT.THÍCH DUY TRẤN Chùa Liên Hoa - 236/31/4 Thái Phiên, F.8, Quận 11 303924775 Phó Đoàn
TT.THÍCH GIÁC PHÁP TX. Trung Tâm - 570/2F Kinh Dương Vương, Quận 6 918547785 Phó Đoàn
ĐĐ.THÍCH THIỆN MINH Chùa Bửu Quang - 171/10 QL 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức 903870370 Phó Đoàn
HT.THÍCH MINH CHƠN Chùa Phật Bảo, số 14 - 16 đường Phan Xích Long, P 16, Q 11, TP. Hồ Chí Minh 909765651 Trưởng Đoàn
ĐĐ.THÍCH NGUYÊN TÂM Tịnh thất Thiện Hoa - 392/1A KP.1, P.An Lạc, Q. Bình Tân 903320921 Phó Đoàn (BT 1)
ĐĐ.THÍCH GIÁC TÍN Chùa Viên Âm - 2/3A Quang Trung, F.11, Q.Gò Vấp 8911100 Phó Đoàn (BT 2)
TT.THÍCH DUY TRẤN Chùa Liên Hoa - 236/31/4 Thái Phiên, F.8, Quận 11 303924775 Phó Đoàn
TT.THÍCH GIÁC PHÁP TX. Trung Tâm - 570/2F Kinh Dương Vương, Quận 6 918547785 Phó Đoàn
ĐĐ.THÍCH THIỆN MINH Chùa Bửu Quang - 171/10 QL 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức 903870370 Phó Đoàn