Close

Tin tức

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

20/02/2014 3:07 SA

Sáng 18-2-2014, Pháp Hội Dược Sư năm Giáp Ngọ được tổ chức tại chùa Huê Nghiêm đã kết thúc trong viên mãn. Hàng ngàn Phật tử đến tham dự cùng hoan hỷ ra về sau khóa lễ cúng tạ do Thượng Tọa Thích Lệ Trang làm Sám chủ.

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Bế mạc Pháp hội Dược Sư

Nguồn Đạo tràng Pháp Hoa