Close

Tin tức

Ban hoằng pháp THPG TP.HCM bế giảng khóa Phật học thực hành

05/06/2013 9:20 SA

Lễ bế giảng Khoá Phật Học Thực Hành do Ban Hoằng Pháp tổ chức tại chùa Phật Bảo thuộc Quận 11, nhằm tổng kết những điều đã đạt được và chưa đạt được hướng đến hoàn chỉnh mỹ mãn cho khoá Tu-Học đươc tiếp tục vào đầu năm Quý Tỵ 2013, tức (sau Rằm tháng Giêng,Quý Tỵ). Dự kiến khai giảng năm học thứ 2, vào ngày 21 tháng Giêng, Quý Tỵ (nhằm ngày 02/3/2013).

Ban Hoằng pháp Thành hội trong chương trình Hoằng pháp của mình đã nổ lực, ổn định và phát triển chương trình Phật học nhằm phổ biến khắp nơi (và các thành phần) trong Thành phố.


Tại Chùa Phật Bảo , P16, Quận 11, đã hình thành trong chương trình này Khoá Phật Học Thực Hành do Ban Hoằng Pháp Thành Hội tổ chức vào đầu năm 2012, và hôm nay kết khoá cho năm 2012.


Khoá học được phân làm 2 thời gian trong cùng một buổi  học vào sáng thứ 7 hàng tuần, trừ các ngày Lễ lớn được nghỉ. 


Chương trình học gồm : 

1/ (vào giờ đầu) Phật học Cơ bản , Học viên được hướng dẫn theo chương trình Phật học cơ bản . 

2/ (giờ tiếp theo) Phần thực hành Giới - Định - Huệ , 

Phần Định học,  Học viên được: 

1/  Thực hành Thiền căn bản Samatha (Thiền đình chỉ vọng niệm)  

2/  Thực hành niệm Phật Tam Muội (niệm hướng Tâm đến Tam nghiệp thanh tịnh).


Các Học viên được sự giảng dạy của Chư vị Tôn Túc trong Ban giảng huấn như: HT.Thích Minh Chơn ,  HT  Thích Minh Hiền,  HT Thích Thanh Hùng, TT Thích Nhật Hỷ,  TT Thích Tắc Huê,  ĐĐ Thích Quang Thạnh,  ĐĐ Thích Đức Trường, ĐĐ Thích Thiện Quí, ĐĐ Thích Thiện Trí, ĐĐ Thích Tâm Ngộ và hướng dẫn thực hành. Đây là phương pháp “ Tri Hành hợp nhất – Hạnh Giải tương ưng”, nhằm loại bỏ “Tâm lý dao động, nhiễm trước, tức thời tạo An lạc – Thanh tịnh trong tâm lý của Học viên”. Đó là chủ trương hướng đến của Ban Tổ chức.

Dù thành quả có khiêm tốn và thời gian có giới hạn, nhưng qua đó là bước đầu tạo nền tảng trên bước đường học Phật , Tu tập Nhân giải thoát.


Số lượng Học viên: lúc đầu khai giảng có 72 vị tham dự, cho đến nay trung bình được 150 vị Học viên tham dự đều đặn, và khoá Tu-Học được ổn định từ lúc đầu năm khai giảng cho đến cuối năm bế giảng.


Sự ổn định từ khâu tổ chức; Học tập, Thực hành, giải lao, ẩm thực (điểm tâm), trật tự, an toàn, phòng học và thực tập khang trang thoáng mát, góp phần tạo thuận duyên cho sinh hoạt tu học dù thời gian chỉ có là khoảnh khắc.


Chư  Tổ đã từng dạy rằng: “Khi nghiên cứu học tập- đọc tụng-Kinh điển, hãy xoay lại Tâm mình, khéo léo mà ứng dụng: ngõ hầu được tỏ ngộ, để tạo Thanh tịnh-An lạc và Giải thoát”. Đó là trọng tâm và là mục tiêu hướng đến của Ban Hoằng Pháp Thành Hội cần phải thực hiện. Do Giáo Hội Thành phố uỷ nhiệm, và sự thành tựu cần phải hội đủ thuận duyên. Ban Tổ chức rất mong sự đồng  tâm hợp lực tham dự của toàn thể Chư Phật tử, sự trợ duyên của Ban Giảng huấn và nhất là sự quan tâm sâu sắc chỉ đạo của Giáo Hội Thành Phố.