Close

Hoạt động

Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM họp bàn công tác giảng dạy An cư Kiết hạ PL.2557

01/06/2013 3:21 CH

Sáng ngày 16/5/2013, Ban Hoằng Pháp GHPGVN đã tổ chức phiên họp bàn về kế hoạch giảng dạy trong mùa An cư Kiết hạ năm nay.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Trí Quảng-Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tâm-Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tánh-Trưởng Ban Kiểm soát HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Minh Chơn-Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM.


Mở đầu phiên họp, Đại đức Thích Nguyên Hạnh-Chánh Thư ký Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM đọc báo cáo kết quả hoạt động trong những tháng đầu nhiệm kỳ VIII, theo đó Ban Hoằng Pháp đã duy trì tổ chức thuyết giảng chủ nhật hàng tuần tại các Giảng đường trong thành phố, viếng thăm và vận động các Giảng đường ủng hộ tuần báo Giác Ngộ, v. v… và trong mùa An cư Kiết hạ sắp đến là thành lập Ban Giảng huấn GHPGVN TP.HCM và chương trình giảng dạy cho các trường hạ.


Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ban đạo từ nhắn nhủ các vị Giảng sư trong khi giảng dạy phải làm cách nào để đưa Phật Pháp ứng dụng vào cuộc sống bởi vì “Phật pháp bất ly thế gian pháp”. Và Ngài cũng kỳ vọng Ban Hoằng Pháp sẽ phát hiện,  tập họp và phân bổ được các vị Giảng sư trẻ trong thành phố để thành lập Đoàn Giảng sư không phải chỉ có số lượng mà phải có chất lượng.


Một số hình ảnh của buổi họp:


IMG_7724_142847554.jpg

IMG_7720_340273489.jpg

IMG_7723_102106078.jpg

IMG_7717_278360215.jpg

IMG_7718_613496376.jpg

IMG_7726_464723852.jpg